MONSTROOM

MONSTROOM is a new project of the MONSTFUR collective focused on creating a unique interior design and furniture. Aesthetics is in effect an extension of thoughts contained in their artistic creation. Found then meticulously restored objects are combine with modern and high-quality materials such as untreated wood, metal and glass. Through individual approach, this project breaks the border between art and design.

MONSTROOM to nowy projekt kolektywu MONSTFUR skupiony na tworzeniu unikatowych wnętrz oraz mebli. Estetyka ma w efekcie być przedłużeniem myśli zawartej w ich twórczości artystycznej. Znalezione a następnie pieczołowicie odrestaurowane obiekty łączą z nowoczesnymi materiałami wysokiej jakości takimi jak surowe drewno, metal i szkło. Poprzez indywidualne podejście projekt ten łamie granicę dzielącą sztukę i dizajn.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!